โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


               เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561  นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบเงินบริจาคจาก นางจินดารัตน์  พิริยถินทวนิช ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10,000 บาท  เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131