โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายชนินทร์ นาควิเชตร  ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  พร้อมนี้ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหารของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131