ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาติจังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วย ในวันที่ 20 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 น

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131