โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ในโครงการ Phuket Care ณ ตำบลศรีสุนทร
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล นายแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  พร้อมด้วยนายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ.ถลาง เขต 4  และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสุนทร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ในโครงการ Phuket Care “ สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วย พร้อมมอบชุดของเยี่ยม อาทิ แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ราย

 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131