โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือประมง
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


              เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมแจกถุงยางอนามัยและทรายอะเบทให้กับลูกเรือประมง


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131