โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ในโครงการ Phuket Care ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยนายแพทย์กิตติ   ปรมัตถผล     แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พร้อมนักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค  กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา ตำบลป่าคลอก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ในโครงการ Phuket Care “ สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” โดยมีนายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 2 ร่วมมอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 7 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย ในเขตตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131