โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพ ในโครงการ อบจ.สัญจร
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การรักษาโรคทั่วไป พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ และสิทธิการรักษาพยาบาล โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ให้กับผู้เข้าร่วมงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131