โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                  คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้รับบริการในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมาออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ทั้งนี้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลและสำรองไว้พร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรง สูญเสียเลือดมากในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งอันดามัน


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131