โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการสร้างรอยยิ้ม....ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             นางจิดาพัฒน์   วรสิทธิ์ตานนท์  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต   ร่วมเสวนา ถามตอบข้อซักถามในโครงการสร้างรอยยิ้ม......ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการ  Sewing Cup Sewing Heart  โดยได้รับการร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร 3 บริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิทอล จำกัด (มหาชน)   และโรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560  ณ ห้างโรงบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต                                                                                                                    

     โดยทางโรงพยาบาล  อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมเพื่อให้ความรู้ และถามตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม และภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมเย็บเต้านมเทียม เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแกร่างกายให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  ปกป้องหน้าอกหรือบริเวทที่ผ่าตัดจากการโดนกระแทก

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131