ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ร่วมกับ  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  ในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม  2560 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ชั้น G โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131