โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Lady & Mom 2017 วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ด้วยชุดของขวัญสุขภาพจากใจ  มอบให้คุณแม่หรือผู้หญิงที่คุณรัก

 

โปรแกรม  1 :   1,555  บาท  (15  รายการ) 

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  เอ็กซเรย์ปอด  ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล  ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์  ตรวจระดับไขมันดี  ตรวจระดับไขมันไม่ดี  ตรวจการทำงานของไต  ตรวจการทำงานของตับ (Alk,SGOT,SGPT,)  ตรวจมะเร็งปากมดลูก, ตรวจภายใน

 

โปรแกรม  2 :   1,915  บาท  (16 รายการ) 

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  เอ็กซเรย์ปอด  ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล  ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์  ตรวจระดับไขมันดี  ตรวจระดับไขมันไม่ดี  ตรวจการทำงานของไต  ตรวจการทำงานของตับ (Alk,SGOT,SGPT,)  ตรวจมะเร็งปากมดลูก ,ตรวจภายใน,ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

  

โปรแกรม  3 :   2,335  บาท  (17 รายการ) 

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  เอ็กซเรย์ปอด  ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล  ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์  ตรวจระดับไขมันดี  ตรวจระดับไขมันไม่ดี  ตรวจการทำงานของไต  ตรวจการทำงานของตับ (Alk,SGOT,SGPT,)  ตรวจมะเร็งปากมดลูก ,ตรวจภายใน,ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร

 

ตรวจเพิ่มรายการอื่นๆ หรือ สอบถามรายละเอียดก่อนตรวจสุขภาพได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

โทร. 0-7635-8888 ต่อ 1028,1180

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131