ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ บริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560   ในวันพุธ ที่  5  เมษายน 2560 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ชั้น G โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131