รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมงานตรวจสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


      

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131