โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีครบรอบปีที่ 17 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 คุณสุรจิตร์ จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านบริการการแพทย์ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 17 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มหกรรมสุขภาพ “17 ปี สุขภาพดีตลอดปีมังกร”

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131