ผศ.น.พ.วาทิต วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ต้อนรับ น.พ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและคณะ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ผศ.น.พ. วาทิต วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ น.พ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมคณะ ในการรับมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ ผศ.น.พ. วาทิต วัฒนศัพท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ พร้อมเยี่ยมชมศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์และพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131