ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
แพทย์ทั่วไป แพทย์ทั่วไป แพทย์ทั่วไป แพทย์ทั่วไป แพทย์ทั่วไป แพทย์ทั่วไป แพทย์ทั่วไป
แพทย์สูตินรีเวช
หรือเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หู คอ จมูก
หรือเวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
หรือเวชศาสตร์ครอบครัว
หรืออายุรกรรม
กุมารแพทย์
หรือเวชศาสตร์ครอบครัว
หรืออายุรกรรม
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หรือเวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยกรรม
หรือศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรม
หรือศัลยกรรมกระดูกและข้อ
          ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ(ช)  
หมายเหตุ : ตารางแพทย์ออกตรวจตั้งแต่เดือน มี.ค.60 เป็นต้นไป
              : เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
              : เปิดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
              : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถาม 076-358888
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131