ศูนย์ศัลยกรรม

             ให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การดูแลรักษาที่ครอบคลุมโรคและความผิดปกติจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้อง รักษาด้วยการผ่าตัดบริการพร้อมทั้งให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:00 น.

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131