ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

            ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ยินดีให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูมรรถภาพ โดยผู้มารับการรักษาได้รับการตรวจประเมิน รักษาและฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบโรคศิลป์ มีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญ อีกทั้งเครื่องมือที่มีความทันสมัย ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้รับการรักษา โดยเน้นความสำคัญของผู้มารับการรักษาเป็นหลัก รวมถึงความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาดุจญาติมิตร

             ให้บริการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท ดังนี้
              กายภาพบำบัดผู้ป่วยทางระบบกระดูกและข้อ
-  กระดูกหัก
-  การอักเสบของข้อและเอ็น
-  เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน เช่นไหล่ติด
-  การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
-  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่นข้อเท้าพลิก
-  การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
-  การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
-  การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
              กายภาพบำบัดผู้ป่วยทางระบบกระดูกและข้อ
-  โรคอัมพาต อัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ/แตก
-  เนื้องอกสมอง
-  การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
-  การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง
-  ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง
-  อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
-  การรักษาอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน / ขา
-  โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
              กายภาพบำบัดผู้ป่วยทางระบบกระดูกและข้อ
-  ภาวะถดถอยของกระดูกและกล้ามเนื้อตามอายุ
-  การฟื้นฟูหลังจากเป็นโรคหลอดเลือด เช่น ที่หัวใจหรือสมอง
-  ฟื้นฟูระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เช่น หลังการผ่าตัดสะโพก มีปัญหาข้อติด จำกัดการเคลื่อนไหว
              การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางโรคทรวงอก
-  โรคหอบหืด
-  โรคปอดต่าง ๆ เช่นปอดบวม
-  โรคหลอดเลือดในปอด
-  โรคถุงลมโป่งพอง
-  การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด
-  เจาะปอด
-  มีเสมหะในทางเดินหายใจ
              การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบหัวใจ และหลอดเลือด
-  การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือด หรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
-  การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
-  การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
-  การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขอลวดถ่างขยาย
              การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็ก
เด็กที่มีความทุพพลภาพ เช่นเด็กที่พิการแต่กำเนิดหรือการพัฒนาการของร่างกายเด็กช้ากว่าปกติ ด้วยการกระตุ้นพัฒนาการผู้ป่วยในเด็ก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131