ศูนย์สูตินรีเวช

             ให้บริการตรวจสุขภาพคู่สมรส และก่อนการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์ และคลอดบุตร ตรวจวินิจฉัยตรวจมะเร็งปากมดลูก รักษาโรคทางนรีเวชกรรม ให้คำปรึกษาคู่สมรสที่มีบุตรยากเบื้องต้น และให้บริการคุมกำเนิดเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:00 น.

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131