ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       หลายครั้งที่คุณอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปตรวจสุขภาพทุกๆปี ทั้งๆที่ร่างกายในปัจจุบันก็ยังแข็งแรงดีและบ่อยครั้งที่คุณอาจจะสงสัยว่าในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้งจะต้องตรวจอะไรบ้างและ ควรเริ่มจากสิ่งใด การตรวจสุขภาพก็เหมือนกับกา…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหญ้าแพรกสัญจร โรคนิ้วล็อก ครั้งที่ 2 โดยมี นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่ว…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาล แ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131