ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 สิงหาคม 2555
            งานเยี่ยมบ้านในชุมชน พื้นที่หมู่4 บ้านแหลมตุกแก  หมู่7 บ้านท่าเรือใหม่ ดูแลสุขภาพคนในชุมชน โดยติดตามเยี่ยมดูแลที่บ้านร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ตามกลุ่มเป้าหมาย พิการ  เรื้อรัง  สูงอายุ เด็ก ทารกและมารดาหลังคลอด …
วันที่: 30 สิงหาคม 2555
             เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาทในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาลว่า โครงการดังกล่าว จะเริ่มในวันที่ …
วันที่: 23 สิงหาคม 2555
       คุณพ่อธวัชชัย กล่าวว่า ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงและดีขึ้นมาก เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตลอดมา จึงอยากขอฝากถึงท่านนายกไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ อยากขอบคุณท่านที่ผลักดันให้เกิดโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทำให้ชาวภ…
วันที่: 20 สิงหาคม 2555
       รพ.อบจ.ภูเก็ตจัดติวเข้ม “แม่มือใหม่" เตรียมความสมบูรณ์และพัฒนาการของลูกน้อย ตั้งแต่ในครรภ์ คลอดและหลังคลอด วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แ…
วันที่: 8 สิงหาคม 2555
       ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจอัลตราซาวด์เต้านม ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่/มะเร็งลำไส้ ตรวจหากรดยูริค ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันคลอเลสเตอรอล ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ความห…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131