ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 22 มกราคม 2556
             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลไม้ขาว ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรั…
วันที่: 18 มกราคม 2556
             เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พ…
วันที่: 14 มกราคม 2556
             เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่12-01-2556  เวลา 08.00-16.00 น. นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมพ…
วันที่: 14 มกราคม 2556
             อบจ.ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “อบจ.สัญจร” ในเขตพื้นที่ ต.กมลา โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นาย สรธรรม จินดา) เป็นประธานการประชุมจัดงาน “อบจ.สัญจร” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยมีคณะผู้บริหาร…
วันที่: 11 มกราคม 2556
       โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่เกิดบ่อยที่สุดของคุณสุภาพสตรี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกจะได้ผลดีเมื่อสามารถค้นหาโรคได้ในระยะเริ่มแรกโดยการตรวจภายใน มักจะรักษาโดยการผ่าตัด หรือการให…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131