ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555
      
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นาย อรุณ โสฬส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาพยาบาลเงินเชื่อ กับ โรงพยาบาล อบจ.ภูก็ต เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดของเทศบาลตำบลราไวย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2555
             6 พฤศจิกายน 2555 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความ พร้อมจัดงานแข่งขัน กรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555
             "ด้วยประเทศไทยยังเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโปลิโอ ที่อาจนำเข้ามาจากนอกประเทศจึงมีการรณรงค์หยอดโปลิโอโดยพร้อมกันทั่วประเทศ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตจึงขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานที่มี อายุตั้งแต่แรก…
วันที่: 29 ตุลาคม 2555
      
      เพื่อติดตามพัฒนาการ ดูแลและให้คำปรึกษาแก่พ่อ-แม่ของเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ถึงที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ
สำหรับข้อมูลพื้นฐานในการประเมินภาวะสุขภาพมีดังนี้
      1. ประวัติการเกิด วันเดือนปี  คลอดปกติหรือไม่อย่…
วันที่: 25 ตุลาคม 2555
             ออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 / หมู่ 7 ต.รัษฏา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เนื่องจาก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ใน การดูแลสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็กในวัยเรียนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีว…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131