ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/enterovirus.php?g=1&items=567…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวดในโครงการ"ประกวดคำขวัญ อบต.เชิงทะเล"รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท (หมดเขต 31 ก.ค. 55)…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และพญ.โชตินุช ตังกบดี แพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต(เวชปฏิบัติทั่วไป), นักกายภาพและทีมพยาบาล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการถึงบ้านใ…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนพ.อนุศักดิ์ แสงสม แพทย์อายุรศาสตร์ ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ,นักกายภาพและทีมพยาบาล โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนพ.ญาณินนท์ ฉัตรวิวัฒน์ แพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ,นักกายภาพและทีมพยาบาล โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังแล…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131