ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556
             วันที่  23 กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.00-15.00  น.  ทางโรงพยาบาล  อบจ.ภูเก็ต   ได้ร่วมงาน  อบจ. สัญจร  ( ตำบลกมลา )  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา    กล่าวต้อนรับและมีนายสนธยา  สุนธารัก   สมาชิกองค์การบริหารส่วนจั…
วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556
             วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 08.00-15.30 น.  สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11สุราษฏร์ธานี  ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำข่าวสั้นสายด่วน สปสช.1330  ณ  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตและหมู่บ้านแหลมตุ๊กแกจังหวัดภูเก็ต  เพื่อเผยแพร่…
วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556
             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 10.00-15.00 น.  นายชวลิต  ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต  ร่วมด้วยนายแพทย์อนันต์  โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตและคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม  นำโ…
วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2556
             เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556 เวลา 14.00 น.  นายบุญเสริม  สุวรรณรัฐภูมิที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาววิศัลย์ศยา  ผลสิน  สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต    พร้อมด้วยคณะแพทย์…
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2556
             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น.  นายบุญเสริม  สุวรรณรัฐภูมิที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายคำรณ   พันธุ์ทิพย์  สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต    พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131