ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       ประชุมประจำเดือน “ เครือข่ายสาธารณสุข อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน( อสม. )” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่4 บ้านแหลมตุ๊กแก หมู่7 บ้านท่าเรือใหม่ ต.รัษฏา จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ณ.โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       รพ.อบจ.ภูเก็ต รณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเปิดบริการมาตั้งแต่เดือน มิ.ย – ก.ย 2555 มุ่งเน้นให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ( ตามเอกสารแนบ ) และบุคคลทั่วไป สามารติดต่อได้ที่เคาเตอร์พยาบาลในเวลาราชการ คลิก ดาว์นโหลดเอกสารแ…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       Home Health Care กิจกรรมงานเยี่ยมบ้านในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพคนในหมู่บ้าน ให้รักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริม ฟื้นฟูจิตใจ ให้ครอบคลุมในกลุ่มในกลุ่มเป้าหมายหลัก 1. ผู้ป่วยพิการ 2. ผู้ป่วยเรื้อรัง 3. ผู้สูงอายุ 4. เด็ก 0-5 ปี 5. มารดาห…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) ครั้งที่ 4 ประจำป…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต บริการให้ความรู้การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน แก่ผู้ปกครองโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งมีผู้ปกครองสนใจรับฟังมากกว่า 130 ท่าน…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131