ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
       นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บันทึกเทป ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต(21 พ.ย. 55)…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
       กิจกรรมออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพและจิตด้วยเทคนิค "เต้าเต๋อซิ่นซี"  นำโดย พญ.โชตินุช ตังกบดี แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และอาจารย์จากชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีจังหวัดภูเก็ต ทุกวันอังคารและทุกวันพฤห…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
                 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  จัดกิจกรรมรณรงค์  เนื่องใน“วันเอดส์โลก”   1 ธันวาคม 2555  เพื่อเป็นการสร้างกระแสการตื่นตัวและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปั…
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2555
       ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังแล…
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2555
       นำโดย นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์  เจ้าหน้าที่พยาบาล สาธารณสุข กลุ่มเวชกรรมสังคม  และ อสม.หมู่ที่ 4
ภารกิจงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
คลินิคชุมชนหน้าเล @ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก   ให้บริกา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131