ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 7 พฤษภาคม 2556
       เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 “แร…
วันที่: 26 เมษายน 2556
       อบจ.ภูเก็ตร่วมมือกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ลงพื้นที่ตำบลรัษฎากำจัดลูกน้ำยุงลายหลังพบตัวเลขภูเก็ต ติด 1 ในสามผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดของประเทศ  นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภู…
วันที่: 26 เมษายน 2556
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัดอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ  นอกจากนี้ยังบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับโรคตาต่างๆ อาทิเช่น โรคต้อกระจก โรคต้อลม โร…
วันที่: 24 เมษายน 2556
       ราคาห้องพัก คลอดบุตร รพ.อบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 23 เมษายน 2556
       วันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.   สำนักสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เพื่อรับทราบสถานการณ์ผลการดำเนินงานของสถานพยาบาล โดยได้รับเกียติจากนายบัณฑูร ทองตัน ประธานอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131