ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 16 เมษายน 2556
             วันที่  09  เมษายน  2556  เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ได้ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ    ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ได้จัดขึ้น  ณ  โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน   พร้อมทั้งมีการบรรยา…
วันที่: 20 มีนาคม 2556
             เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 19.30 น. นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2556  ณ  อนุสรณ์สถานเมืองถลาง  (บ้านเหรียง)  อำเภอถลาง  จังหวัดภู…
วันที่: 13 มีนาคม 2556
             เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น.  แพทย์หญิง โชตินุช  ตังกบดี แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  ได้อัดรายการเคเบิลทีวีซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 18  ทุกวัน  เวลา 07.00 ,15.00 และ 19.30 น.  โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเต๋าเต๋อซิ่นซี  เคล็ดลับ…
วันที่: 12 มีนาคม 2556
             เมื่อวันที่ 09 มีนาคม  2556 เวลา 18.30 น.    อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่…
วันที่: 12 มีนาคม 2556
             วันที่  28 กุมภาพันธ์  –  08  มีนาคม 2556   เวลา 16.00-23.00 น.   ทางวัดเชิงทะเลได้มีการจัดงานสมโภชประจำปีซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี   ทั้งนี้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต   ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพป…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131