ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 12 กรกฎาคม 2556
       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น.  ทีมเวชกรรมครอบครัว รับชุดเครื่องเสียงและแท่นออกกำลังกายตามโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2556 จาก อบจ.ภูเก็ต และ สสจ.ภูเก็ต  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณ…
วันที่: 12 กรกฎาคม 2556
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต  แจกถุงทรายสำรวจแหล่งน้ำขังป้องกันลูกน้ำยุงลายช่วงหน้าฝน  เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและมหาวิทยาลั…
วันที่: 10 กรกฎาคม 2556
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดให้บริการฟรี ตรวจสุขภาพ-ฉีดวัคซีน ผู้ไปร่วมพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ
 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุป…
วันที่: 10 กรกฎาคม 2556
       วันที่ 5  กรกฏาคม 2556 เวลา 15.00น.เป็นต้นไป  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตออกหน่วยตรวจและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นร่วมกับ อบต.เกาะแก้วในงาน "อบต.เคลื่อนที่และตลาดนัดสุขภาพ ประจำปี 2556"ณ โรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา"
วันที่: 2 กรกฎาคม 2556
       เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อมุ่งกว้าสู่มาตาฐาน ISO และ HA ที่โรงพยาบาลทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามโครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณภาพ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131