ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2556
             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น.  นายบุญเสริม  สุวรรณรัฐภูมิที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายคำรณ   พันธุ์ทิพย์  สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต    พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบ…
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2556
             เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556   เวลา  08.00-09.30 น.   นายแพทย์อนันต์  โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  อบจ.ภูเก็ต   พร้อมด้วยนายวิลาศ   มุมบ้านเซ่า   รองผู้อำนวยการด้านการบริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด โรงพยาบาล อบ…
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2556
             เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-15.00 น.  แผนกเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต   จัดโครงการ “ อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษ ” โดยมี นพ.อนันต์  โลหะพัฒนบำรุง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) เป็นประธานเปิดการอบรม  ทั้งนี้ มีป…
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2556
             เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 -15.00 น.  นพ.อนันต์  โลหะพัฒนบำรุง ( ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต )  ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพบหมอโรงพยาบาล  อบจ.ภูเก็ต  ผ่านทางรายการเคเบิ้ลทีวี   โดยกล่าวถึงศักยภาพและความพร้อมของโรงพ…
วันที่: 29 มกราคม 2556
             ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ทุกตำแหน่ง ทุกงบประมาณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต  เมื่อวันที่ 26 มกราคม…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131