ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 23 สิงหาคม 2556
       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556  เวลา 15.00 น- 23.00  น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองกะทู้  โดยมีการออกหน่วยบริการชาวบ้าน เนื่องในงาน “ถนนสายครอบครัว”  ณ  ชุมชนบ้านสี่กอ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต  นำทีมโดยพยาบาลเวชกรรมส…
วันที่: 23 สิงหาคม 2556
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ อบต.รัษฎา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลรัษฎา  ที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต นำโดยทีมพยาบาลเวชกรรมครอบครัว โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที อบต.รัษฏา แล…
วันที่: 23 สิงหาคม 2556
       เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นพ.สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นา…
วันที่: 16 สิงหาคม 2556
             เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรม ”ด้วยรักและห่วงใยจากลูกถึงแม่” ขึ้นในวันที่ 09 ส.ค. 2556 ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต …
วันที่: 6 สิงหาคม 2556
       ขอเชิญคุณแม่-ลูกและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน "ด้วยรักและห่วงใย จาก..ลูกถึงแม่ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในจะพบกับกิจกรรม เช่น ตรวจสุขภาพฟันฟรี, ตรวจวัด…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131