ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 27 พฤษภาคม 2556
       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เนื่องใน…
วันที่: 27 พฤษภาคม 2556
       เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพฟัน ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา  จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา  นำโดย ทันตแพทย์หญิงจต…
วันที่: 8 พฤษภาคม 2556
       เมื่อจะไปตรวจสุขภาพประจำปี เราควรเตรียมตัวและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการตรวจ โดยมีข้อปฏิบัติต่างๆ ดังนี้
      1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติรวมทั้งอาจทำให้ผลการ…
วันที่: 7 พฤษภาคม 2556
       เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแรงงานภูเก็ตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 “แร…
วันที่: 26 เมษายน 2556
       อบจ.ภูเก็ตร่วมมือกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ลงพื้นที่ตำบลรัษฎากำจัดลูกน้ำยุงลายหลังพบตัวเลขภูเก็ต ติด 1 ในสามผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดของประเทศ  นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภู…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131