ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 5 มีนาคม 2556
             วันที่ 02 มีนาคม 2556 เวลา 09.15-17.30 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าลดน้ำตาลในเลือดและโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2  ” โดยนายชวลิต ณ นคร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นประ…
วันที่: 4 มีนาคม 2556
             วันที่  28  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  13.00-15.00 น.   พลอากาศตรี  นพ. ธนา   ปุกหุต     ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพบหมอโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ผ่านทางรายการเคเบิลทีวีโดยกล่าวถึง&…
วันที่: 4 มีนาคม 2556
                  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา  13.00-15.00 น.  ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ได้มีการจัดอบรมมารยาทการบริการโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ โปรแกรมวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต  เป…
วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556
             วันที่  23 กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.00-15.00  น.  ทางโรงพยาบาล  อบจ.ภูเก็ต   ได้ร่วมงาน  อบจ. สัญจร  ( ตำบลกมลา )  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา    กล่าวต้อนรับและมีนายสนธยา  สุนธารัก   สมาชิกองค์การบริหารส่วนจั…
วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556
             วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 08.00-15.30 น.  สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11สุราษฏร์ธานี  ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำข่าวสั้นสายด่วน สปสช.1330  ณ  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตและหมู่บ้านแหลมตุ๊กแกจังหวัดภูเก็ต  เพื่อเผยแพร่…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131