ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 5 มิถุนายน 2556
       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี  ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจ…
วันที่: 4 มิถุนายน 2556
       เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ประจำโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการ โฮมเฮลท์แคร์ ที่บ้านแหลมตุ๊กแก …
วันที่: 4 มิถุนายน 2556
       เมื่อวันที่ 23 พ.ค.56 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต    นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต,  นายชวลิต ณ นคร รองนายก  อบจ.ภูเก็ต,  นาย สรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต ,    นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์ก…
วันที่: 4 มิถุนายน 2556
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ขอเชิญร่วมโครงการรักษาต้อกระจกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาล อบ…
วันที่: 3 มิถุนายน 2556
       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2556  เวลา 08.00 น.  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131