ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 8 มิถุนายน 2561
               เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561  นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบเงินบริจาคจาก นางจินดารัตน์  พิริยถินทวนิช ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10,000 บาท …
วันที่: 8 มิถุนายน 2561
                เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและ เทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และพ่…
วันที่: 26 พฤษภาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเสี่ยง 
          เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจั…
วันที่: 26 พฤษภาคม 2561
      
             เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และฝ่ายงานโรงพยาบาล กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ 1 เทศบาลนครภูเก็ต   ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื…
วันที่: 23 พฤษภาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 “ลดอ้วน ลดเบาหวาน ความดัน ไขมัน ด้วยการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา”
          นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131