ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 21 กันยายน 2560
               เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวมณีรัตน์ กำปา รองผู้อำนวยการด้านบริหาร นายชนินทร์ นาควิเชตร ประธา…
วันที่: 12 กันยายน 2560
              ที่ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 ส. จัดโดยแผนกสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนให้กับแผนกที่ทำกิจกรรม 5 ส.ดีเด่น มี พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกแผนกใ…
วันที่: 7 กันยายน 2560
             เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีม เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ สำนักงา…
วันที่: 30 สิงหาคม 2560
                    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น 6 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ” โดยมี พยาบาล เจ้าหน้าที่ แกนนำและสมาชิกชมรมสายใ…
วันที่: 30 สิงหาคม 2560
                     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ให้แก่พนักงาน บร…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131