ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 12 มกราคม 2561
                  คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้รับบริการในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมาออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโล…
วันที่: 8 มกราคม 2561
                 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนสะพานร…
วันที่: 29 ธันวาคม 2560
              เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุและสิทธิการรักษาพยา…
วันที่: 29 ธันวาคม 2560
              เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 3 จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นฟรี และจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ามา…
วันที่: 13 ธันวาคม 2560
             นางจิดาพัฒน์   วรสิทธิ์ตานนท์  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต   ร่วมเสวนา ถามตอบข้อซักถามในโครงการสร้างรอยยิ้ม......ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการ  Sewing Cup Sewing Heart  โดยได้รับกา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131