ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 25 เมษายน 2562
       วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากเงินทำบุญช่วงเ…
วันที่: 12 เมษายน 2562
       วันที่ 11 เมษายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายว…
วันที่: 5 เมษายน 2562
       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายและเป็นการทำลายแหล่งเ…
วันที่: 4 เมษายน 2562
       เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต และอสม.ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การลงพื้นที่เพื่อสำรวจ…
วันที่: 2 เมษายน 2562
       วันที่ 2 เมษายน 2562  ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสาวมณีรัตน์ กำปา หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติ พร้อมหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131