ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 24 มกราคม 2561
                     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยนายแพทย์กิตติ   ปรมัตถผล     แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พร้อมนักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค  กองสาธารณสุข และเจ้า…
วันที่: 23 มกราคม 2561
                               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การรักษาโรคทั่วไป พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ แ…
วันที่: 23 มกราคม 2561
               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์   ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ  ‘พัฒนาความรู้และส่งเส…
วันที่: 23 มกราคม 2561
               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต พร้อ…
วันที่: 19 มกราคม 2561
            โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมแจกของขวัญและของรางวัล ให้แก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมระบายสีอาชีพในฝัน จัดพื้นที่ให้เด็กๆ สวมชุดคุณหมอ และพยาบาลถ่ายภาพ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131