ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 11 ตุลาคม 2560
              ที่ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลครั้งที่ 1 (1st NSO Forum BDMS Group 6: Transforming Nursing: Smart Nurse Smart Life) ซึ่งโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไ…
วันที่: 5 ตุลาคม 2560
               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิ…
วันที่: 2 ตุลาคม 2560
                 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์   แพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข…
วันที่: 28 กันยายน 2560
              เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2560 เวลา 07.30 น. ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการ…
วันที่: 23 กันยายน 2560
                 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ร่วมกับ  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131