ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 6 ธันวาคม 2561
       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561 Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษ…
วันที่: 27 พฤศจิกายน 2561
       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์                              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต    สม…
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561
       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
รับบริจาคโลหิต (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) ในโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”  ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  …
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561
       เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค
กองสาธารณสุข  ลงพื้นที่สำรวจควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ณ บริเวณหน้าคานเรือรัตนชัย  
(บ้านท่าเรือใหม่) หมู่ 7 ตำบล รัษฏา อำเภอ เมืองภูเก็ต เพื่อสำรวจควบค…
วันที่: 5 พฤศจิกายน 2561
       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ณ บริเวณหน้าคานเรือรัตนชัย (บ้านท่าเรือใหม่) หมู่ 7 ตำบล รัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำลา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131