ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 22 สิงหาคม 2561
       วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่มวัยทำงาน ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องก…
วันที่: 20 สิงหาคม 2561
       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ หน้าประตูทางเข้า โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้รับโลหิตบริจาคจา…
วันที่: 20 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอรับบริจาค “ถุงผ้า” เพื่อให้คนไข้ที่ไม่มีถุงมาใส่ยากลับบ้าน แทนถุงพลาสติก และให้คนไข้นำถุงผ้ามารับยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เป…
วันที่: 16 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 16 สิงหาคม 2561
      
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "ชวนพก..ถุงผ้า..ใส่ยากลับบ้าน" รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131