ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 24 ตุลาคม 2561
       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค
 กองสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต, อสม. ม.7 ตำบลรัษฎา , อสม.ชุมชนขุมน้ำนรหัส, อสม.ชุมชนร่วมน้ำใจ, อสม.ชุมชนสะพา…
วันที่: 22 ตุลาคม 2561
       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช…
วันที่: 10 ตุลาคม 2561
       วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ชุมชนสะพานร่วม 1, 2 และชุมชนร่วมน้ำใจ เพื่อติดตามอาการผู้ป่วย ประเมินสภาพ…
วันที่: 10 ตุลาคม 2561
       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ เคหะชุมชนภูเก็ต ซอย 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเ…
วันที่: 28 กันยายน 2561
       ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.อบจ.ภูเก็ต      ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131