ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 9 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 20.30 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเรือล่มเมื่อวันที…
วันที่: 9 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561  พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมผู้ประสบเหตุเรือล่ม ที่เข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่: 9 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสบเหตุเรือล่มเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   ทางโ…
วันที่: 3 กรกฎาคม 2561
       เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การรักษาโรคทั่วไป พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพและสิทธิการรักษาพยาบาล โปรแก…
วันที่: 30 มิถุนายน 2561
       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด) มูลค่า 69,500 บาท บริจาคโดย ผู้สนับสนุนก…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131