ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 7 ธันวาคม 2555
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดัน
เพื่อดูเเลสุขภาพประชาชนในพื้นที่  ค้นหากลุ่มเสี่ยง เป็นการดูเเลสุขภาพเชิงรุก

          บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและควา…
วันที่: 4 ธันวาคม 2555
       ต้อนรับเทศกาลวันพ่อ ด้วยโปรแกรมพิเศษตรวจสุขภาพ..เพื่อเป็นของขวัญวันพ่อ 2555
บอกรักพ่อ ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ ลำไส้ ต่อมลูกหมาก ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจการทำงานของไต และอื่น ๆ …
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
       นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บันทึกเทป ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต(21 พ.ย. 55)…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
       กิจกรรมออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพและจิตด้วยเทคนิค "เต้าเต๋อซิ่นซี"  นำโดย พญ.โชตินุช ตังกบดี แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และอาจารย์จากชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีจังหวัดภูเก็ต ทุกวันอังคารและทุกวันพฤห…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
                 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  จัดกิจกรรมรณรงค์  เนื่องใน“วันเอดส์โลก”   1 ธันวาคม 2555  เพื่อเป็นการสร้างกระแสการตื่นตัวและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปั…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131