ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 29 ธันวาคม 2560
              เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 3 จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นฟรี และจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ามา…
วันที่: 13 ธันวาคม 2560
             นางจิดาพัฒน์   วรสิทธิ์ตานนท์  พยาบาลวิชาชีพ  ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต   ร่วมเสวนา ถามตอบข้อซักถามในโครงการสร้างรอยยิ้ม......ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการ  Sewing Cup Sewing Heart  โดยได้รับกา…
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2560
              เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  โดยทีมแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปี 2560 แก่พนักงานโรงแรม ฮิลตั…
วันที่: 13 พฤศจิกายน 2560
                 ที่หน้าแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต คุณเหลี่ยนเจ้ง แซ่เอ๋ง และครอบครัว  มอบเงินสด จำนวน 7,000 บาท เพื่อสมทบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลและจัดซื้อยานอกบัญชี ยาหลักแห่งชาติ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล โดยมี นางสาวมณีรัตน…
วันที่: 29 ตุลาคม 2560
              ที่เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยแพทย์ รพ.สนาม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131