ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 10 สิงหาคม 2560
            เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้า…
วันที่: 10 สิงหาคม 2560
            เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2560 เวลา 13.30 น. ที่โรมแรม กะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  โดยทีมแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลเ…
วันที่: 10 สิงหาคม 2560
            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ เทศบาลตำบลฉลอง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพัน…
วันที่: 2 สิงหาคม 2560
                 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (สาขาภูเก็ต) โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นั…
วันที่: 2 สิงหาคม 2560
                    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131