ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 6 กรกฎาคม 2560
             เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย  คุณจิดาพัฒน์  วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้…
วันที่: 27 มิถุนายน 2560
             เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2560  ที่โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดย   คุณจิดาพัฒน์ วรสิทธิ์ตานนท์ ที่ปรึกษาด้านบริการการแพทย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ประ…
วันที่: 27 มิถุนายน 2560
             เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในช่วงการระบาด” โดยมี นางสาวมณี…
วันที่: 23 มิถุนายน 2560
             วันที่ 22  มิถุนายน  2560 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  นำโดย นพ.กิตติ ปรมัตถผล  แพทย์โรงพยาบาล พร้อมด้วย พยาบาล นักกายภาพบำบัด  นักวิชาการสาธารณสุข  แผนกเวชกรรมสังคม  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบ…
วันที่: 23 มิถุนายน 2560
            เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานดา แทบทับ ผู้อำนวยการกองคลัง นางว…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131