ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 18 เมษายน 2561
                 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด…
วันที่: 18 เมษายน 2561
       เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561…
วันที่: 29 มีนาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาติจังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วย ในวันที่ 20 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 น…
วันที่: 29 มีนาคม 2561
       เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล นายแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภ…
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2561
              เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ลงพื้น…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131