ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 9 กันยายน 2562
       วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสุจิรา  รองพล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบถุงผ้า จำนวน 153 ใบ ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน บริจา…
วันที่: 5 กันยายน 2562
       วันที่ 4-5 กันยายน 2562 รพ.อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 139 คน ณ เทศบาลนครภูเก็ต
ทาง รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้บร…
วันที่: 31 สิงหาคม 2562
      

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริเวณอาคารหอพัก ชั้น 5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รู้ถึงความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในก…
วันที่: 22 สิงหาคม 2562
       วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางอารี แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี น.ส.กุลลดา เปรมจิตร์ หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข กล่าวรายง…
วันที่: 22 สิงหาคม 2562
       วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง, นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครสาธาร…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131