ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 11 กรกฎาคม 2562
       วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รพ.อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยพยาบาล พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2562 พนักงานบริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า จำนวน 68 คน  ณ บริษัทในเครือภูเก็ตวิลล่า (สำนักงานใหญ่)
ทาง…
วันที่: 11 กรกฎาคม 2562
       เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 3 ปร…
วันที่: 11 กรกฎาคม 2562
       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.อบจ.ภูเก็ต  นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยติดเตียง 1 คน : 1 ผู้ดูแล ตา…
วันที่: 28 มิถุนายน 2562
       วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ แผนกไตเทียม โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้…
วันที่: 5 มิถุนายน 2562
       วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ ณ ชุมชนแสนสุข โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131