หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลที่ดูแลท่านด้วยหัวใจ

       ในที่สุดโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ก็เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นต้นไป เนื่องจากโรงพยาบาลนี้ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงทำให้ต้องล่าช้าในการเปิดดำเนินการเนื่องจากติดขัดในระเบียบบริหารราชการ

       อบจ.ภูเก็ตได้จ้างคณะผู้บริหารจากเครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งจะได้มาบริหารงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยศักยภาพประสบการณ์ และความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารงานในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ด้วยทีมงานแพทย์และพยาบาลที่มีจิตใจแห่งความมีเมตตา ด้วยความตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนของทีมงานบริหาร อบจ.ภูเก็ต

       มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลอบจ.ภุเก็ตจะเป็นโรงพยาบาลในดวงใจของท่านอย่างแน่นอน !

       เราตั้งใจที่จะทำให้โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลที่ให้ดูแลท่านด้วยหัวใจ

       ทั้งแพทย์พยาบาลและบุคลากรต่างๆในโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต จะสร้างมิติใหม่แห่งโรงพยาบาลของรัฐที่บริหารงานด้วยความร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน

       เรามุ่งมั่นทำให้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       อบจ.ภูเก็ตจะทำให้โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลแห่งความรัก ความเมตตา ความมีน้ำใจไมตรี เราพร้อมแล้วที่จะสร้างความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร

       ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้มีวันนี้ ตั้งแต่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และ โรงพยาบาลทุกแห่งในภูเก็ตที่พร้อมจะเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

       ที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตที่เข้าใจและตั้งใจรอคอยโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต และมั่นใจในการทำความดี

       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย เทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระผู้เป็นเจ้าอวยพรให้ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จของโรงพยาบาลนี้ ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป

       ขอความสุขสวัสดี จงมีแต่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมโดยทั่วกัน!

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131