กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 22 สิงหาคม 2562
       วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง, นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครสาธาร…
วันที่: 19 สิงหาคม 2562
       วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต          โดยได้รับบริจ…
วันที่: 8 สิงหาคม 2562
       กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยง 
*************************
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา กองสาธารณสุข อบจ.ภูเ…
วันที่: 7 สิงหาคม 2562
       กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.อบจ.ภูเก็ต”
***********************************
วันที่: 5 สิงหาคม 2562
       วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์ พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัด, เวชกรรม รพ.อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อทำการตรวจรั…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131