กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 4 ธันวาคม 2562
       วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เพื่อการประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต ตรวจความผิดปกติของร่างกาย การตรวจสุขภาพ 10 ท่า ร…
วันที่: 3 ธันวาคม 2562
       วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากยุง แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ซอยแม่ก๊วน หมู่7 ต.รัษฎา…
วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562
       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโล…
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2562
       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน รวมถึงการประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต และพฤติกรรม ได้แก่ การตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น ตรวจสุขภาพช่อ…
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2562
       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และสำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131