กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 17 ตุลาคม 2562
       วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลา…
วันที่: 16 ตุลาคม 2562
       วันที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2562 โดยมี นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท…
วันที่: 1 ตุลาคม 2562
       วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับกองช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง…
วันที่: 9 กันยายน 2562
       วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางสุจิรา  รองพล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับมอบถุงผ้า จำนวน 153 ใบ ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน บริจา…
วันที่: 5 กันยายน 2562
       วันที่ 4-5 กันยายน 2562 รพ.อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 139 คน ณ เทศบาลนครภูเก็ต
ทาง รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้บร…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131