ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 6 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ไม่มีตัวยา Valsartan ที่มีปัญหา สารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
วันที่: 25 มิถุนายน 2561
      
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนคู่รัก มาตรวจสุขภาพในโปรแกรม "คู่รัก สุขภาพดี" ปี 2561
- ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 
- ตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมมีบุตร
 
โปรแกรม : 1    1,855 บาท    (รวม 11 รายการ)
วันที่: 11 พฤษภาคม 2561
      

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ เข้ากิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรักคะ " ลดอ้วน ลดเบาหวาน ความดัน เปลี่ยนไขมันใ…

วันที่: 18 เมษายน 2561
       เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561…
วันที่: 29 มีนาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาติจังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วย ในวันที่ 20 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 น…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131