ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2563
       การสร้างเกราะป้องกัน "ไวรัสโคโรนา"
วิธีป้องกัน
-ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ
-สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิท และถูกต้อง
-ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอ
-กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช…
วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563
       14 กุมภาพันธ์ (วันวาเลนไทน์) รณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
         เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี กรมควบคุมโรค ได้กำหนดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการติดเชื้อเอชไอวี ตลอดช่วงเดื…
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2563
       การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
1) ทำการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ณ ด่านคว…
วันที่: 24 มกราคม 2563
      
โรคปอดอักเสบ คืออะไร
• ปอดอักเสบ (pneumonia) ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ                   
วันที่: 22 ตุลาคม 2562
       โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ซึ่งมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปีและเปิดให้เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกันตน ในเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 โดยท่านส…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131