ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 5 พฤศจิกายน 2561
       ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินสง…
วันที่: 1 พฤศจิกายน 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 24 ตุลาคม 2561
       องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) กำหนด วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี         
เป็นวันอัมพาตโลก คำขวัญ คือ “ My Stroke Zapped My Energy. But Not My Passion”
“อัมพฤกษ์ อัมพาต...บั่นทอนร่างกาย แต่อย่าบั่นทอนความหวัง”

          โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภ…
วันที่: 28 กันยายน 2561
       ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.อบจ.ภูเก็ต      ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
วันที่: 20 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอรับบริจาค “ถุงผ้า” เพื่อให้คนไข้ที่ไม่มีถุงมาใส่ยากลับบ้าน แทนถุงพลาสติก และให้คนไข้นำถุงผ้ามารับยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เป…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131