ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 23 กันยายน 2560
                 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ร่วมกับ  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ…
วันที่: 10 สิงหาคม 2560
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ด้วยชุดของขวัญสุขภาพจากใจ  มอบให้คุณแม่หรือผู้หญิงที่คุณรัก
 
โปรแกรม  1 :   1,555  บาท  (15  รายการ) 
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  เอ็กซเรย์ปอด  ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์  ตรวจความส…
วันที่: 15 มิถุนายน 2560
             โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห…
วันที่: 2 มิถุนายน 2560
      
     จากมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงภายในสถานพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะนำไปสู่ความเสียหายทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากร และโรงพยาบาล จึงต้องมีการจัดระเบียบการจอดรถ…
วันที่: 20 มีนาคม 2560
             โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ บริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131