ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 28 กันยายน 2561
       ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐิน เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.อบจ.ภูเก็ต      ณ วัดพิทักษ์สมณกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
วันที่: 20 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอรับบริจาค “ถุงผ้า” เพื่อให้คนไข้ที่ไม่มีถุงมาใส่ยากลับบ้าน แทนถุงพลาสติก และให้คนไข้นำถุงผ้ามารับยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย และประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เป…
วันที่: 16 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 16 สิงหาคม 2561
      
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "ชวนพก..ถุงผ้า..ใส่ยากลับบ้าน" รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบ…
วันที่: 6 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ไม่มีตัวยา Valsartan ที่มีปัญหา สารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131