ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 24 พฤษภาคม 2562
       7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยกับทุกเพศทุกวัย และเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอาการไข้ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
1. หญิงมี…
วันที่: 30 เมษายน 2562
      
ท้องปุ๊บฝากปั๊บ ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด
การฝากครรภ์ เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ เพราะจะช่วยทำให้การตั้งครรภ์ดำเนินเป็นไปด้วยดี จนกระทั่งคุณแม่คลอดลูกอย่างปลอดภัย นอกจากทารกจะมีสุขภาพสมบู…
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2562
      
ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดำเนินงานโครงการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร การให้บริการความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองใน…
วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562
       การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ ปีละ 1 ครั้ง สามารถยื่นเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562  ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลหลักได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562
สิทธิพิเศษ
    - ห้องพักคู่พิเศษ โดยไม่ม…
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ประจำปี 2561 ระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน 150 เตียง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131