ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 22 ตุลาคม 2562
       โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ซึ่งมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปีและเปิดให้เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกันตน ในเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 โดยท่านส…
วันที่: 22 สิงหาคม 2562
       วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางอารี แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี น.ส.กุลลดา เปรมจิตร์ หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข กล่าวรายง…
วันที่: 7 สิงหาคม 2562
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ
ชั้น G โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 11 กรกฎาคม 2562
       เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 3 ปร…
วันที่: 24 พฤษภาคม 2562
       7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือ วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยกับทุกเพศทุกวัย และเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของอาการไข้ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
1. หญิงมี…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131