VDO
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความภูมิใจ ท่าน ผศ น พ วาทิต วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
 
โรคข้อและกระดูก : นพ.สิทธิชัย ธัญอำไพ แพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพราะสุขภาพย้อนเวลารักษาไม่ได้ เราจึงใส่ใจและห่วงใยคุณเสมอ
 
ทุกคำถามมีคำตอบ : พญ.อภิภัสร์ สุทธิพันธ์ แพทย์กุมารแพทย์ โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต
 
รายการ สุขภาพแพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตให้ความรู้และวิธีการรักษาเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ : นพ.พัลลภ เทพวงศ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
 
รายการ สุขภาพแพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตให้ความรู้และวิธีการรักษาเกี่ยวกับโรคไซนัส : นพ.พัลลภ เทพวงศ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131