พึงระวัง! ไขมันในเลือดสูง
ภาวะไขมันในเลือดสูง
       ปัจจุบันพบได้ในคนที่มีอายุน้อยลง จากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงโดยไม่รู้ตัว ตั้งแต่ช่วงวันรุ่นหรือหนุ่มสาว ดังนั้นเพื่อความเข้าใจเรื่องไขมันในเลือด ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ดังนี้
       1. ไขมันไม่ดี ถ้ามีปริมาณมากจะเป็นโทษต่อร่างกายได้แก่ คอเลสเตอรอลรวมไตรีกลีเซอไรดื แอลดีแอล คอเลสเตอรอลไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานซ์
       2. ไขมันที่ดี จะช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน ที่สำคัญ คือ เอชดีแอลคอเลสเตอรอล และไขมันไม่อิ่มตัว
ภาวะไขมันในเลือดสูงอันตรายอย่างไร
       ในระยะแรกจะไม่มีอาการใดๆ แต่เมื่อไขมันสะสมพอกหนาเป็นเวลานานหลายปี จนหลอดเลือดแดงตีบตัน ทำให้อวัยวะสำคัญขาดเลือดไปเลี้ยง มีอาการอันตรายและก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจวาย หรือเสียชีวิตเฉียบพลัน การกำหนดค่าของไขมันในเลือดมี ดังนี้
ชนิดไขมันในเลือด มก./ดล.
ระดับปกติ เริ่มสูง สูง
  คอเลสเตอรอลรวม น้อยกว่า 200 200-239 มากกว่า 240
  LDL คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 130 130-160 มากกว่า 160
  ไตรกลีเซอไรด์ น้อยกว่า 150 150-199 มากกว่า 200
  HDL คอเลสเตอรอล ระดับที่ต้องการ
มากกว่า 50
ระดับที่ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือด
มากกว่า 60
      คอเลสเตอรอลรวม
       ค่าปกติไม่ควรเกิน 200 มก./ดล. มีประโยชน์ต่อร่างกายใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังเซลล์สมองเส้นประสาท สร้งฮอร์โมน และน้ำดี ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอล 2 ทาง คือ สร้างจากตับ และจากการบริโภคอาหารไขมันที่มาจากสัตว์

      แอลดีแอล คอเลสเตอรอล(LDL-C)
       ค่าปกติไม่ควรเกิน 130 มก./ดล. เป็นไขมันที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดตีบตัน ถ้าสูงกว่า 160 มก./ดล. จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขี้น

      เอชดีแอล คอเลสเตอรอล(HDL-C)
       ค่าปกติมากกว่า 50 มก./ดล. เป็นไขมันที่ดี โดยนำไขมันไม่ดีหรือแลเดีแอลที่สะสมตามผนังหลอดเลือดกลับคืนสู่ตับเพื่อเผาผลาญเป็นน้ำดี แล้วขับออกทางอุจจาระ ผู้ที่มีค่าไขมันชนิดนี้ยิ่งสูงยิ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ

      ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)
       ค่าปกติไม่ควรเกิน 150 มก./ดล. เป็นไขมันไม่ดีที่ได้จากการกินอาหารไขมันโดยตรงและสร้างขี้นที่ตับ จากอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล โปรตีนและแอลกฮอล์ ที่บริโภคมากเกิน ถ้ามีไขมันชนิดนี้สูงมากจะทำให้ตับอ่อนอักเสบได้ และจะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยทำให้ไขมันไม่ดีไปสะสม ในผนังหลอดเลือดแดงได้เร็วขี้น

ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง? ที่เป็นสาเหตุของไขมันในเลือดสูง
       1. ความผิดปกติทางกรรมพันธู์ ทำให้ร่างกายมีความบกพร่องในการเผาผลาญไขมันผิดปกติ
       2. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง
       3. อ้วน ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ และความเครียด
       4. เป็นผลมาจากการเป็นโรคอื่นมาก่อน เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย โรคเบาหวาน โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง
ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง? ที่เป็นสาเหตุของไขมันในเลือดสูง
       การบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง เป็นรากฐานสำคัญของการป้องกัน และรักษาภาวะไขมันสูงในเลือด ดังนั้นต้องมีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวัน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131