ศูนย์ไตเทียม

             เสนอบริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เปิดให้บริการผู้ป่วยจำนวน 14 เรื่องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00 – 17:00 น. และเสาร์ 7.00 – 14.00 น.

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131