ร่วมงานกับเรา
ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองที่แผนกงานธุรการ ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3259 ,มือถือ 061-1721127
หรือสมัครทาง email : hr@phuketcityhospital.org, ornhr2014@gmail.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ แผนกเวชกรรมสังคม      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  6 กุมภาพันธ์ 2561

หัวหน้าแผนกสารสนเทศ      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงานดูแลระบบสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสารสนเทศ , หัวหน้าโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นักวิเคราะห์ระบบอย่างน้อย 1 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
วันที่ลงประกาศ :  15 กุมภาพันธ์ 2561

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU , NURSERY , OPD      
จำนวน 3 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
-มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  15 กุมภาพันธ์ 2561

      
จำนวน  อัตรา 
คุณสมบัติ : 
วุฒิการศึกษา : 
วันที่ลงประกาศ :  15 กุมภาพันธ์ 2561

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131