ร่วมงานกับเรา
ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองที่แผนกงานบุคคล ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3236
หรือส่ง e-mail : hr@phuketcityhospital.org

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด      
จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  24 กรกฎาคม 2561

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131