ร่วมงานกับเรา

ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่

งานอำนวยการ (บุคคล) ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3241


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)      
จำนวน 0 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
-หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  4 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าหน้าที่ศูนย์รถ      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีบุคลิกภาพดี
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-กรณีมีใบขับขี่รถยนต์ขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
-หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  4 กุมภาพันธ์ 2563

พนักงานห้องบัตร (เพศชาย)      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  17 กุมภาพันธ์ 2563

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131