ข้อมูลโรงพยาบาล

             ชื่อ : โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

             ขนาด : 190 เตียง (เปิดให้บริการช่วงแรก จำนวน 129 เตียง)

             ประเภท : ให้บริการรักษาโรคระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

             ที่ตั้ง : 18,20 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

             พื้นที่ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 อาคาร คือ
                       1) อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น ห้องผู้ป่วยพิเศษ (เนื้อที่ 29,679 ตร.ม.)
                       2) อาคาร 5 ชั้น ห้องผู้ป่วยรวมและหอพักแพทย์พยาบาล (เนื้อที่ 9,977 ตร.ม.)

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131