ศูนย์ทันตกรรม

             คลินิกทันตกรรม เป็นคลินิกที่ทันสมัยและให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีด้านทันตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้มันใจได้ว่าจะให้บริการด้านทันตกรรมที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่าน

             บริการดูแลรักษาสุขภาพภายในช่องปาก
             •ถอนฟัน    •อุดฟัน    •ขูดหินปูน    •เอกซเรย์ฟัน

             บริการด้านทันตกรรมเฉพะทาง
             •การใส่ฟันปลอม    •การรักษาโรคเหงือก

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131