ค้นหาเส้นทาง เริ่มจาก(A)   จุดหมาย(B) 
 

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-358888 สายด่วน 1131

Phuket Provincial Hospital
18, 20 Anupatphuketkan Rd., Taladyai, Muang, Phuket 83000 Thailand
Telphone 076-358888 Hotline 1131

Website: www.phuketcityhospital.org
Email: marketing@phuketcityhospital.org
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131