ศูนย์กุมารเวชกรรม

             ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี รวมถึงการตรวจสุขภาพเด็กดี การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามหลักกระทรวงสาธาณสุข และวัคซีนเสริมพิเศษทุกชนิด และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพเด็ก โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:00 น.

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131