ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
 • ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน
 • ระบบขออนุญาตทำการบันทึกหมายเลข IP ของท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
 • หมายเลข IP ของท่าน 3.214.224.224
  วันที่มาใช้บริการ     เวลา น.
  ตึกผู้ป่วย/คลินิก/ห้องตรวจ
  เรื่องร้องเรียน *
  คำร้องเรียน *
  ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน *
  เบอร์โทรศัพท์ *
  Email
   
   
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   
   
   
  ©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
  18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131