สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 2 กันยายน 2558
          เราต่างทราบกันดีว่า "ฟัน" เป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร อีกทั้งยังเสริมส่งบุคลิกภาพของเราให้ชวนมองอีกด้วย และจากที่เคยเรียนมาตอนเด็กว่า ฟันแท้มี 32 ซี่ แต่ใครเคยนับฟันตัวเองจริงๆไหมว่า มีฟันแท้กี่ซี่ในช่องปาก ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจ...

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131