ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
ดูทั้งหมด   
สัมภาษณ์แพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต
วันที่: 20 ตุลาคม 2560
   

     แม้ว่าวิทยาการการแพทย์ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ต่างๆ ในการตั้งครรภ์ทั้งที่อาจจะเกิดจากแม่ รวมไปถึงตัวเด็ก แต่ก็ยังมีภาวะอันตรายต่างๆ ที่ผู้ที่ตั้งครรภ์ควรให้ความสนใจในการสำรวจความผิดปกติของตัวเอง และการพบสูตินรีแพทย์อย่างสม่ำเสมอเมื่...


 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131